“Endüstri 4.0” ile tüm ezberlerimiz değişecek…

“Endüstri 4.0” ile tüm ezberlerimiz değişecek…

“Endüstri 4.0 (4.Sanayi Devrimi)”

Bu cümleyi son aylarda sıklıkla duyuyoruz.

Tüm dünyayı olduğu gibi; Türk ekonomisini, işletmeleri, her kademedeki çalışanları ve eğitim sistemini gelecek on yılda köklü değişimlere uğratacak bir olgu 4.0 Sanayi Devrimi…           

Kısa anlatımıyla, daha önce tek tek makineleri yöneten bilgisayarların, bundan sonra fabrikaları yönetmesi anlamına geliyor…

Yani “Akıllı Fabrika Dönemi” ile “Akıllı Ürünler” üreten 4.0 Sanayi Devrimi, bugün gelişmiş ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yapısal pozisyonlarını yeniden inşa etmelerine neden olacak.

* Birinci sanayi devrimi, su ve buhar gücüne dayalı üretim mantığı üzerine kurgulanmıştı.

* İkinci sanayi devrimi, elektrik enerjisi yardımıyla imalatta iş bölümü ve seri üretimi başlattı.

* Üçüncü Sanayi Devrimi, üretimi daha da otomatikleştiren elektronik ve bilişim teknolojilerini esas almış ve yepyeni bir üretim modeline adım atmıştı.

Dördüncü devrim ise, gelecek on yılın sanayi anlayışını şekillendirecek. İnternetin çevremizdeki her şey ile temasa geçtiği, makineler arası iletişimin başladığı, tüm işini tek başına yönetmeye aday sistemlerin başladığı yepyeni bir dönem bizleri bekliyor.

Endüstri 4.0 yapılanmasında; esneklik, üretkenlik, hız ve kalite öne çıkacak. Etkin bir üretim sistemi için; güvenlik, daha iyi çalışma koşulları, işbirliği ve inovasyon becerisi gerekecek.

* Akıllı üretim yönetimi ile daha karmaşık ürünlerin kolayca üretilmesi;

* Seri üretimden müşteri ihtiyaçlarına özel üretime geçilmesi;

*  Üretim tesisleri ile ürünlerin gerçek zamanlı olarak veri ve bilgi alışverişine başlaması;

* Ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için gerekli bilgi miktarının çok büyük boyutlara ulaşması;

*  Hammadde ve kaynak tüketimi en aza indirgenirken, verimliliğin artması, yeşil enerji dönemine geçilmesi;

*  Kendi kendini organize eden üretim yöntemleri sayesinde üretim için kaynaklara (enerji, insan, makine ve üretim tesislerine) olan ihtiyacın azalması;

*  Robotlar ile iş güvenliğinin daha iyi bir şekilde sağlanması, çalışma saatlerinin çok daha esnek olması;

* Üretimdeki hata payının minimum seviyeye ulaşması;

*  3 boyutlu yazıcılarla, dünyanın her noktasında her türlü hammadde, ara mamul ve nihai ürünün üretilebilmesi;

* Endüstri 4.0’a geçen firmaların küresel pazarda payının büyümesi;

*  Üretimin sanal dünya ile giderek iç içe geçmeye başlaması.

 

Endüstri 4.0’da ürünlerin interneti ile dünya üzerindeki tüm cihazlar birbiriyle bilgi ve veri alışverişi yapabilecek.  Makineler konuşacak. Robotlar birbirini tanıyacak, öğrenecek, hatta birbirlerini üretecekler. Gelecekte kişisel bilgisayarların yerlerini; giysiler, binalar, ulaşım araçları ile kargo paketleri gibi akla gelebilecek her türlü araç ve gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı “akıllı” elektronik sistemler alacak.

Bu dönemde insan makinayı değil, makina insanı idare etmeye başlayacak…